KKK

Jan Zrinský ze Serynu

(1568 - 1612) Barokní šlechtic a diplomat

Znak Mikuláše Zrinského ze Serynu Posledním šlechticem spřízněným s rožmberským rodem byl Jan Zrinský ze Serynu, který byl synem Mikuláše Zrinského a Evy, rozené z Rožmberka; ta byla sestrou Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka. Petr Vok postoupil svému synovci Zrinskému roku 1597 hrad a panství Rožmberk a po své smrti také Třeboň a Vyšší Brod, neboť nechtěl, aby tato tradiční rodová panství přešla do cizích rukou. Jan Zrinský ze Serynu ovšem zemřel bezdětný, velmi záhy, v roce 1612, a tak jeho majetek přešel dle rodové smlouvy mezi Rožmberky a Švamberky z roku 1484 na spřízněný rod Švamberků.

Jan Zrinský nechal provést na svém novém zámeckém sídle velkorysé úpravy interiérů v duchu manýrismu, ty zřejmě souvisely s jeho sňatkem s Marií Magdalenou z Kolovrat, tak vznikla i ceněná malířská výzdoba tzv. Rytířského sálu.

Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, počátek 17. století

(mj)