KKK

Ignác Spiro

(1817 - 1894) průmyslník

Papírna a vila Ignáce Spira, historické foto Ignác Spiro se narodil v nemajetné židovské rodině a svého budoucího postavení dosáhl pouze vlastní pílí. Již jako dítě musel spolu s bratrem Jakubem získávat peníze na obživu rodiny sběrem starých hadrů pro papírny. Toho oba bratři využili a založili sběrnu. Bratři časem koupili papírnu v Červené Řečici, kterou Ignác pak přenechal Jakubovi a koupil papírnu v Českém Krumlově. Později získal Pečkovský mlýn a vybudoval z něj papírnu ve Větřní. Tato papírna se zaměřila na výrobu obalového a novinového papíru. Pro svou rodinu v roce 1893 vystavěl vilu na okraji Českého Krumlova (Plešivec č. p. 286). Spolu s Arnoštem Porákem se zasloužil o rozvoj zaměstnanosti obyvatelstva v regionu.

(mj)