KKK

Ferdinand Runk

(1764 -1834) schwarzenberský dvorní malíř

Ferdinand Runk, Zámek Český Krumlov s Lazebnickým mostem a zámeckou věží, kvaš, počátek 19. století

Ferdinand Runk byl žákem vídeňské akademie. Na počátku 19. století vstoupil do schwarzenberských služeb jako dvorní malíř a krajinář. Kníže Josef ze Schwarzenberku jej pověřil, aby zachytil vzhled většiny rodových panství v českých i rakouských zemích. Většina jeho obrazů vznikla v letech 1803 -1810. Byl též učitelem kresby a malby kněžny Pavlíny ze Schwarzenberku a jejích dětí. Dílo dvorního malíře Ferdinanda Runka tvoří dnes více než sto obrazů, které jsou ve sbírkách Státního hradu a zámku Český Krumlov.

(mj)