KKK

Andreas Altomonte

(1699 - 1780) architekt

Andreas Altomonte se narodil jako syn malíře Martina Altomonteho. Se svým otcem spolupracoval při budování vídeňského kostela sv. Petra. K jeho vídeňským pracím patří návrhy Jezdecké školy a oranžerie Schwarzenberského paláce. Ve 40. a 50. letech 18. století pracoval Altomonte ve službách Josefa Adama ze Schwarzenberku. Ten ho pověřil vypracováním projektu zámecké zahrady s Neptunovou kaskádovou fontánou. Její kompozice je inspirována zahradami Schönbrunu a Belvederu.

Autorský plánek Andrease Altomonte

Při severovýchodním rohu zahrady postavil zimní zámeckou jízdárnu, která je vyzdobena plastickou stafáží Jana Antonína Zinnera. Též mu jsou připisovány nádvorní fasády českokrumlovské prelatury - dnešní Horní č. p. 155. V letech 1750 - 1753 vypracoval plán na úpravu zámecké kaple. Prvky jeho osobního slohu jsou čitelné také v případě zastavení Křížové cesty a kájovské kaple sv. Terezie od Ježíše.

..

(jm)