KKK

Soukenická č. p. 39

Soukenická č. p. 39

Lokace :
Soukenická č. p. 39

Popis objektu :
Jednopatrová nárožní budova s klasicistním průčelím. Uliční fasáda je tříosá, v patře s okny v kamenných ostěních. Přízemí je převážně klenuté, v patře převládají plochostropé místnosti.

Stavebně historický vývoj :
Objekt je gotického původu (sklepy gotické a renesanční), výrazně přestavěn v renesančním období. V přízemí i patře byla fasáda upravena v období klasicismu.

Významné architektonické detaily:

  • levé přízemní prostory - valená klenba s hřebínky
  • klášterní klenba
  • levá voluta ve štítu - celá kamenná
  • erb v trojúhelném nástavci štítu - kamenný

 

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století patřil dům měšťanu Ducháčkovi, o němž není nic bližšího známo. Ve třicátých letech 16. století zde zastihujeme Jana Kutnhanzla, v letech 1534 - 1543 českokrumlovského konšela. Po jeho smrti v roce 1543 spravovala dům vdova Ludmila, a to až do roku 1554, kdy ho prodala svému zeti, kožešníku Kašparu Cedlarovi. Po Cedlarově smrti dům v roce 1561 koupil švec Petr, řečený Dermagen,

který pocházel ze Svérázu. V roce 1576 Petr dům prodal ševci Ambroži Schmalovi, který ho splácel do roku 1593. Ambrož se v roce 1586 oženil s Ludmilou, sestrou Jaroše Steinera, a zemřel v roce 1620. Poté se majitelem domu stal městský rychtář Ondřej Walter, kterého v roce 1635 vystřídal kameník Jan Stephan. V jeho rodině se dům dědil až do roku 1714, kdy se sem nastěhoval zlatník Antonín Mayer. O šest let později se zde setkáváme s kolářem Šebestiánem Hierschem a od roku 1747 s Janem Kotzmichlem. V letech 1755 - 1772 patřil dům zlatníku Felixi Leitnerovi a dále až do roku 1819 rodu Tragauů. Nejméně do čtyřicátých let 19. století zde bydlel Jindřich Sellner.