KKK

Široká č. p. 89

Široká č. p. 89 

Lokace:
Široká č. p. 89

Popis objektu:
Jednopatrová nárožní budova se sedlovou střechou se zvalbením. Pološtít bedněný, průčelí nečleněné. V půdorysně nepravidelném přízemí je několik klenutých místností, patro je plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je středověkého původu, do osmdesátých let 19. století byla v sousedství městská brána (viz Historie bran a opevnění města Český Krumlov). Z období středověku patrně pocházela část roubené stěny s pyramidální odtahovou kompozicí v západním průčelí. Stavební úpravy proběhly v období renesance a klasicismu. V roce 1990 byla dokončena radikální rekonstrukce, kdy byl objekt v podstatě zbaven historických architektonických detailů, byly odstraněny dvorní přístavby, přeřešen parter uličního průčelí a omítaný pološtít nahrazen dřevěnou lomenicí.

Významné architektonické detaily:

  • vrcholové dýmné okénko pyramidální kompozice v bočním průčelí
  • přízemní klenby

Historie obyvatel domu:
Do počátku 16. století je jako majitel domu doložen jistý kožešník Matěj, do roku 1545 pak rovněž kožešník Řehoř. Do roku 1600 v domě žil bednář Valentin Perger. Poté zde zastihujeme Hanse a od roku 1617 Matyáše Stokingera. V roce 1629 se vlastníkem domu stal Klement Streintz, jehož rodina tu bydlela až do roku 1705. Od roku 1663 se v domě setkáváme s koželuhem Kristiánem Streintzem, který své služby poskytoval i českokrumlovskému zámku. V letech 1705 - 1744 obýval dům Tomáš Mohelnický a po něm následoval Jan Handschuh. Toho v roce 1750 vystřídal švec Lukáš Hinek. Rodu Tragauů patřil dům v letech 1781 - 1806, pak se zde usazuje rod Harrerů a vlastní dům nejméně do čtyřicátých let 19. století.