KKK

Široká č. p. 50

Široká č. p. 50

Lokace:
Široká č. p. 50

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový, nárožní, renesančně upravený objekt s průčelím zdobeným psaníčkovým sgrafitem s letopočtem 1614. Dům je cennou ukázkou pozdně renesančního stavitelství v městském prostředí Českého Krumlova.

Stavebně historický vývoj:
Dům byl patrně zcela nově vybudován někdy v posledním desetiletí 16. století, někteří badatelé odvozují dobu jeho vzniku až od letopočtu 1614 na fasádě. Podle archívních pramenů se zdá, že před rokem 1588 žádný dům v daném prostoru neexistoval, stavebně historický průzkum však naznačuje možnost, že při stavbě mohl být využit a upraven starší objekt - patrně dvůr či drobné hospodářské příslušenství domu Soukenická č. p. 39. Dům si do značné míry zachoval původní renesanční uspořádání, byť některé prvky byly doplněny později (z konce 18. století jde o klasicistní klenbu sklepa a snad klenbu prvního podlaží v zadním traktu, v 19. století byly doplněny některé příčky a upravena černá kuchyně). Před polovinou padesátých let 20. století došlo k obnově průčelních sgrafit.

Významné architektonické detaily:
Dům je cenný především zachovalostí renesanční hmoty i původního uspořádání. Dochovány jsou rovněž původní architektonické prvky jako například klenby, renesanční původ mají také klenutý sklep i krov budovy.

Historie obyvatel domu:
Vzhledem k tomu, že dům vznikl na přelomu 16. a 17. století, je na základě studia archívních dokumentů postihujících držbu majetku možno poměrně přesně identifikovat jednotlivé vlastníky. Zřejmě prvním z nich byl Tomáš neboli Toman Hölderle, který je zde zmiňován od roku 1601. V letech 1628 - 1743/1748 se majitelé domu zabývali řeznictvím, Tomášem Landsknechtem počínaje a Matesem Vogtlem asi v roce 1743 konče. Zajímavé svědectví o minulosti domu poskytuje vývoj cen: v roce 1690 představovala tržní cena nemovitosti 750 kop grošů míšeňských (včetně malého krámu, který byl asi za 200 zlatých), v roce 1717 klesla cena budovy na 440 zlatých, k roku 1778 je uváděno 500 zlatých. Roku 1789 odkoupil bednář Jan Bican zadní díl domu č. p. 39 v Soukenické ulici a o šest let později jej odprodal jako samostatné stavení.

 

Legendy, vyprávění, zajímavosti:
V tomto domě se prý zjevuje bývalý majitel, jenž vlastnil dům v době, kdy sousední objekt číslo 38 býval vykřičeným domem plným nevěstek. Za potěšením, které mu mohly nabídnout, podle tradice chodíval pod pláštíkem noci i majitel domu číslo 50 v Široké ulici, jenž navenek působil velice morálně a mravně. Když jeho počínání vyšlo najevo, nemohl veřejnou ostudu přežít a ranila ho mrtvice. Občas se v době, kdy ubývá měsíce na obloze, zjevuje nejen ve svém bývalém domě, ale i v sousedním objektu, a běduje nad tím, co učinil. Někteří nájemníci potvrzují, že ho viděli, jiní ho pouze slyšeli.