KKK

Široká č. p. 172

Široká č. p. 172

Lokace:
Široká č. p. 172

Popis objektu:
Jednopatrový objekt, krytý příčně sedlovou střechou s pálenou krytinou. Dvorní průčelí je novodobé z roku 1927, pokryté hrubou omítkou, do které jsou zapuštěny vpadlé liseny a kordonový pás. V zadním průčelí jsou prolomeny v hradbě v přízemí dvě a v patře tři okna. Dispozice přízemí je příčný dvoutrakt částečně klenutý, v patře opět dvoutrakt plochostropý v celém rozsahu.

Stavebně historický vývoj:
O minulosti domu se nezachovaly historické zprávy. Na katastrální mapě z roku 1826 je dům zakreslen v rozsahu zadního traktu. Zdivo horního patra, výrazně slabší než spodní, vzniklo zřejmě v klasicismu. K významné přestavbě došlo v roce 1927, kdy byl předložen a schválen projekt Stefana Sumerauera, zednického mistra, na přestavbu domu. K osamostatnění domu oddělením od domu Široká č. p. 76 došlo patrně na počátku 20. století.

Historie obyvatel domu:
Pro pozdní vznik domu a neexistenci historických zpráv nelze hovořit o historii jeho obyvatel.