KKK

Rybářská č. p. 7

Lokace:
Rybářská č. p. 7

Popis objektu:
Domek do ulice přízemní, směrem k řece jednopatrový.

Stavebně historický vývoj:
Levá třetina je jednotraktová a značně mělčí než pravá část. Tato část je odlišena i ve fasádě, kde byla pod omítkou patrna sgrafita (dnes přemalována). Dispozice má v levém dílu půlkruhovou valenou klenbu. V pravé části jsou zcela ploché valené klenby, plochá placka a plochostropá místnost. Také patro je plochostropé, s výjimkou místnosti, která je klenuta veleně s pětibokými lunetami. Levá část budovy vznikla v 1.polovině 16. století, pravá část vznikla v klasicismu na počátku 19. století. K dalším úpravám došlo v roce 1962.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1576 koželuh Hans Schnabl a v roce 1589 se zde objevuje jirchář Jiří Höriczer. Ten dům v roce 1597 prodal Františku Aneisovi, který se o pět let později přestěhoval do sousedního domu číslo 9, který tehdy ještě asi tvořil součást domu číslo 7. Krátce zde pobýval Hans Mistelberger a poté vdova po malíři Marxovi. V roce 1606 v domě zastihujeme krejčího Kašpara Kunzla a v letech 1636 - 1654 Kryštof Dorn. Poté se vlastníkem domu stal pasíř Matyáš Zimpel, kterého v roce 1670 vystřídal švec Hans Lamel.

Rybářská č. p. 7, pohled z Rybářské ulice

V letech 1694 - 1746 v domě bydlel malíř Petr Höfferle a po něm Pavel Wosowský. V roce 1785 jej nakrátko držel Josef Schönbek a o rok později se zde usadil Šimon Bürger. Od roku 1797 patřil dům Martinu Krausenekherovi. V 1. polovině 19. století dům obývali: Tomáš Koch, od roku 1806 Havel Holzinger, v letech 1816 - 1824 Adalbert Pechmanl a poté Josef a Marie Veitovi, jejichž rodiny zde žila asi až do čtyřicátých let 19. století. Povolání majitelů domu v 19. století byla rozličná - najdeme mezi nimi tkalce lněných látek, tkalce bavlněných látek, úředníka či invalidu. V roce 1929 zde bydlel malíř-natěrač.

Rybářská č. p. 7, pohled z ulice

Současné využití:
Obytné prostory.