KKK

Rybářská č. p. 6


Lokace:
Rybářská č. p. 6

Popis objektu:
Jednopatrová zástavba tvořená dvěma křídly ve tvaru písmene L. Vybudovaná do svahu od řeky. Hladká průčelí.

Rybářská č. p. 6, pohled od řeky Vltavy

Stavebně historický vývoj:
Přízemí při řece se skládá ze tří prostorů, které jsou valeně klenuté s vejčitými lunetami.

Rybářská č. p. 6, pohled z Rybářské ulice

Zbývající část dispozice je klenuta oválně valeně s pětibokými lunetami. Při ulici je klenuta segmentově valeně bez výsečí. V prvním patře se nacházejí ploché stropy, pouze střední prostor při řece je klenut obdobně jako přízemí. Krajní prostor při ulici má stropní štukové vpadlé pole. Pod střechou se nachází dřevěná lodžie. Nejstarší část budovy vznikla v období pozdní gotiky. O složitém vývoji svědčí ústupek v průčelí při řece. Západní křídlo je patrně starší, prodloužené o poslední prostor přízemí v klasicismu. Tehdy bylo také přistavěno první patro a v několika etapách vznikly klenby. K dalším úpravám došlo v roce 1898, 1910, 1938 a 1962.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1573 jirchář Bartoloměj Gojauer a o tři roky později zde zastihujeme koželuha Ondřeje Proška. Ten je jako vlastník zmiňován ještě roku 1606 a po jeho smrti dům vedla vdova Ferena (Veronika). V letech 1617 - 1638 patřil dům koželuhovi Ambroži Geisslerovi, jehož potomci zde žili až do roku 1665. Štefan Geissler tu v letech 1654 - 1665 provozoval krasnobarvířství, tedy barvil kůže na červeno. Dalším obyvatelem domu byl do roku 1674 jiný krasnobarvíř, Matyáš Lederer. Vystřídal ho řezník Ondřej Schmal, se kterým se zde setkáváme do roku 1688, kdy se sem nastěhoval černobarvíř Lorenc Wenhart. Jeho rodina dům obývala nejméně do čtyřicátých let 19. století a dědilo se v ní barvířské řemeslo. Barvírna byla zrušena v roce 1898. V roce 1929 byl majitelem domu jistý tesař.

Současné využití:
Grill bar Babylon, Apartment Nenadovičová