KKK

Rybářská č. p. 40

Lokace:
Rybářská č. p. 40

Popis objektu:
Jednopatrová budova ve tvaru písmene U, se vchodem v krátkém průčelí.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší částí zástavby je zadní díl levého křídla, který pochází z patnáctého století. Křídlo bylo prodlouženo a přestavěno v období renesance. Tehdy vznikl i základ křídla podél ulice, jehož rohová část s průjezdem je patrně klasicistní. Gotická část křídla patří mezi nejstarší doklady zástavby Plešivce. V jeho zadním dílu jsou zachovány tři sedlové gotické portálky a valené klenuté prostory s výsečemi i bez výsečí. V zadní části průčelí se nachází gotické okno se skosením. Pravá část dispozice je tvořena hospodářským stavením. Objekt byl upravován v roce 1923, 1927 a cca 1980.

Významné architektonické detaily:

  • Tři sedlové gotické portálky v zadním dílu pravého
  • traktu gotické okno se skosením v zadní části průčelí

Historie obyvatel domu :
Původně se na tomto místě nacházel dvůr "za Kájovským mostem" s domkem a sladovnou, jehož prvním známým majitelem byl pekař Matyáš Pemrl. V roce 1512 ho od něj koupil Osvald Paumgarten a v roce 1525 jej získal Michal Hlospecen. Po něm dvůr přešel na Kiliána Hlospecna a ten jej v roce 1588 prodal Jaronínu (Jeronýmu) Steinerovi. Od roku 1601 je jako vlastník uváděn Mikuláš Strup. Od poručníků Jana Prokšího dvůr v roce 1621 koupil Tobiáš Strup, který jej držel i ve třicátých letech 17. století. Později, v roce 1644, byl dům v majetku Jiřího Hultzšporara z Hoštejna a v roce 1648 jej spolu se zahradou a zbořenou stodolou koupil kloboučník Štefan Reichard. Po několika dalších vlastnících získal dvůr v roce 1671 knížecí sirotčí písař Jiří Jakub Břeský z Birkenfelsu. Po něm jej zdědil syn Jiří, farář ze Svéráze a od roku 1720 jej krátce vlastnil mydlář Ondřej. Už o rok později dvůr patřil primátoru Jakubu Schablemu a po jeho smrti asi v roce 1730 jej převzala vdova Anna Marie. Od roku 1768 byl dvůr ve vlastnictví rodu Poferlů. Krupař Ignác Poferl zde asi roku 1827 vybudoval již obytný dům. Také jeden z dalších majitelů domu v roce 1850 byl krupařským mistrem. Stejně jako sousední dům Rybářská č. p. 39 přešel tento dům do vlastnictví firmy Porák - Tuhodoly. V roce 1929 zde pak bydlel koňský řezník. Po určitou dobu bydlela v tomto objektu matka malíře Egona Schieleho Marie Schiele, rozená Soukupová (1861 - 1935).

Současné využití :
Restaurant pension U galerie, Gafa studio - design a reklamní dílna Artec, M Club. Hospodářská budova pravého křídla se využívá pro potřeby galerie "Stodola".