KKK

Rybářská č. p. 34

Lokace:
Rybářská č. p. 34

Popis objektu:
Jednopatrové stavení o třech okenních osách v novodobě upraveném průčelí.

Rybářská č. p. 34, celek

Stavebně historický vývoj:
Dispozice s pravou chodbou je vlevo dvoutraktová. Zadní prostor má polokruhové valené klenby. Celé první patro se síní je mimo přední část klenuto křížovými hřebínkovými klenbami. V přízemí vpravo vzadu je ve skále sklep s polokruhově valenými klenbami. Dům vznikl v 2. polovině 15. nebo na počátku 16. století, průčelí a snad i síň v přízemí byly však dodatečně upravovány v 18. století. K dalším úpravám došlo v roce 1909, 1912 a 1926.

Významné architektonické detaily:
Křížová hřebínková klenba v prvním patře.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl na počátku 16. století řezáč Vaněk. Po několika blíže neznámých vlastnících získal dům v roce 1581 švec Leonard Tenk. Od roku 1588 zde zastihujeme puškaře Šebestiána Possera nebo Prossera, kterého vystřídal konvář Jan Jiří Diczinger, pracující také pro českokrumlovský zámek. Po něm dům v roce 1633 převzal řezník Melichar Faber. V letech 1683 - 1722 patřil soukeníkovi Matyáši Weiglovi. Dále se v domě setkáváme s tesařem, granátníkem, kožešníkem a v roce 1929 s klempířem.

Současné využití:
Obytné prostory