KKK

Rooseveltova č. p. 32

Lokace:
Rooseveltova č. p. 32

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s neoklasicistním průčelím. Dispozice přízemí s plochostropými prostory, vzadu s úzkou chodbou. Vpravo je valeně klenutý sklep. První patro je plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Dnešní stav budovy je výsledkem radikální přestavby z roku 1888, kdy bylo přistavěno 1. patro.

Historie obyvatel domu:
První známou majitelkou domu byla od roku 1624 Mariana Nigrinová, kterou po dvaceti letech vystřídal tesař Lorenc Massauer. V roce 1656 se do domu nastěhoval Řehoř Schinko, po němž jej zdědila a až do roku 1703 vedla Marie Schinková. Poté zde poměrně krátce zastihujeme stavitele vozů u císařského dělostřelectva Josefa Valentu. V letech 1706 - 1753 patřil dům rodině Filipa Augla a pak Bernardu Kreinerovi. V letech 1776 - 1838 se dům dědil v rodině Neubauerů. Nejméně do čtyřicátých let 19. století dům držela Johana Blahušová.

Současné využití:
Pension - restaurant Landauer