KKK

Parkán č. p. 111

Parkán č. p. 111

Lokace:
Parkán č. p. 111

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s neoklasicistním průčelím z roku 1871 má sedlovou střechu rovnoběžnou s ulicí, krytou taškami. Zadní průčelí je v přízemí bývalou hradbou, první patro je rozšířeno o pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl v období pozdní gotiky přístavbou k hradbě. Po roce 1568 byl snad prohlouben. Dnešní stav je výsledkem přestavby z roku 1871, kdy bylo znovu vybudováno průčelí.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl Hans Jocher Prökl, kterého v roce 1568 vystřídal řezník Michal Tanzl. V první polovině osmdesátých let 16. století zde žil tkadlec Walter Frölich. Od roku 1584 snad až do roku 1621 patřil dům rodině Paumbhauerů, po níž zde až do padesátých let 17. století bydlel Kašpar Winkler. V letech 1662 - 1700 byl majitelem domu řemenář Michal Weiss. O dalších obyvatelích domu v 18. a 19. století není dosud příliš mnoho známo.