KKK

Parkán č. p. 106

Parkán č. p. 106

Lokace:
Parkán č. p. 106

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím z doby po roce 1800, krytá šindelem.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v období pozdní gotiky, první zpráva o něm je z roku 1519. Nelogický přední úzký trakt vyvolává hypotézu o původní budově v rozsahu zadního traktu. Patrně již v renesanci došlo k prohloubení. Snad i pravá část je mladší, podobně jako tomu bylo u levé části domu Parkán č. p. 105. Kolem roku 1800 proběhla klasicistní přestavba průčelí a snad i prvního patra.

Významné architektonické detaily:
Prostory přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami. Cenné je klasicistní průčelí.

Historie obyvatel domu:
V roce 1519 získal tento dům od jistého Molchmara švec Girgl (snad Jiří), po třech letech se sem nastěhoval Jan Nevrlec. V roce 1548 zde zastihujeme koželuha Hanse, po němž dům dostal jeho syn Prokop. V letech 1584 - 1596 byl majitelem domu Martin Krumlovský, kterého vystřídala Voršila Konvářová nebo Kandlerová. Od roku 1611 se zde setkáváme s výrobcem ostruh Hansem Temelem, po němž v roce 1637 přišel provazník Alexandr Prener. Ten v domě bydlel asi až do roku 1681. Po něm dům vlastnila řada českokrumlovských měšťanů, o kterých není dosud příliš mnoho známo.