KKK

Na ostrově č. p. 86, bývalá městská zbrojnice

Na ostrově č. p. 86, bývalá městská zbrojnice

Lokace:
Na ostrově č. p. 86, bývalá městská zbrojnice

Popis objektu:
Přízemní stavení zbrojnice s vysokou sedlovou střechou, krytou prejzy. V průčelí zachovaný fragment sgrafitových šambrán oken. Vnitřní prostor s průhledem do krovu.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní renesance a sloužila jako městská zbrojnice. První zmínka o existenci domu je z roku 1677.

Významné architektonické detaily:
Budova je zachována v původním stavu, a proto je významnou památkou jako celek.

Historie obyvatel domu:
O existenci městské zbrojnice, která vznikla v období renesance, se v 17. století dozvídáme jen nepřímo. V roce 1677 koupila českokrumlovská obec od Matyáše Forka stáj u zbrojnice a z roku 1681 máme zprávu, že Karel Prombhofer (sklenář Karel Pramhofer?) prodal stáj u zbrojnice jistému Hochovi. Z roku 1774 se zachovala zmínka, že ve zbrojnici byly uloženy městské vozy a další předměty a také těžké palné zbraně dělostřelectva, které v Českém Krumlově leželo. V roce 1813 byla zbrojnice použita k ustájení koní a uložení sena, slámy a dalších věcí, jež patřily dělostřelectvu a trénu. Určitou dobu zde také byla sýpka.