KKK

Latrán č. p. 84

Latrán č. p. 84

Lokace:
Latrán č. p. 84

Popis objektu:
Dům je přízemní stavení stojící ve svahu a má hladké průčelí. Vznikl v období renesance a byl přestavěn v klasicistním stylu. Dnešní podoba objektu je výsledkem novodobých úprav. Jediný valeně klenutý prostor se nachází v podlaží na úrovni zadní terasy.

Vývoj fasády objektu:
Z renesančního období nebyly nezjištěny žádné nálezy, v baroku bylo průčelí nově omítnuto, plastické členění zajišťovala pouze mohutná fabionová římsa s oblounem. Uplatňovala se zde tři bílo-šedá barevná členění, dvě starší s rozvrhem iluzivních pilastrů.

V klasicistním období již byly zjištěny s vyjímkou jednoho tělově-bílého odstínu pouze celoplošné jednobarevné nátěry. Objekt je pozoruhodným příkladem náročnějšího způsobu členění drobné měšťanské architektury v barokním období, analogické příklady iluzivního architektonického členění menších objektů byly zjištěny i v českokrumlovských historických předměstích.

Historie obyvatel domu:
Dům byl postaven až po roce 1598 a do městské jurisdikce přišel teprve v roce 1617. Prvním známým majitelem byl od roku 1619 Daniel Grill, jehož rodina dům vlastnila až do roku 1665. V tomto roce dům se zahradou koupil Pavel Klöckel. O dalších obyvatelích domu není kromě jmen dosud známo nic bližšího.