KKK

Latrán č. p. 80

Latrán č. p. 80

Lokace:
Latrán č. p. 80

Popis objektu:
Dvoupatrový dům s lomeným průčelím a dvěma volutovými štíty.

Stavebně historický vývoj:
Patrně již v gotice (před r. 1500) zde stál dům přiléhající k latránské hradbě, neboť se zachovala klenba přízemí. V renesanci pravděpodobně spojeny dva domy v jeden celek, dochované štíty z konce 17. století. Lomené průčelí je členěno okenními otvory se štukovými šambránami. Nepravidelná dispozice domu obsahuje v přízemí plochostropé a oválně klenuté místnosti.

Významné architektonické detaily:
Dva volutové štíty z konce 17. století.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl jistý Hanuš, zmiňovaný zde v roce 1541. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 16. století v domě zastihujeme sladovníka Štefla Langnittaufa, jehož rodina zde žila až do roku 1645. Vystřídal ji další sladovník, Lorenc Procházka. Od roku 1690 dům patřil zedníku Hansi Pfeifferovi. O dalších vlastnících domu v 18. a 19. století nemáme zatím přesnější informace.