KKK

Latrán č. p. 52, Klášterní

Latrán č. p. 52, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 52, Klášterní ul.

Popis objektu:
Jednopatrový objekt na čtvercovém půdorysu, jehož průčelí je členěno vysokým pilastrovým řádem. Pilastry probíhají i na půdní atiku s okny.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní gotiky, ale prošla klasicistní přestavbou.

Vývoj fasády objektu:
Z období středověku a renesance nebyly kromě fragmentu středověké omítky v přízemí zjištěny další nálezy. V raně barokním období průčelí nově rozčlenil vysoký pilastrový řád s ukončením fabionovou korunní římsou. Členění průčelí v přízemí se nedochovalo, lze předpokládat, že ho vyplňovalo plastické kvádrování. V tomto období byl do vstupu vsazen zdobný portál, z něhož se dochovalo pouze nadpraží.

 

 

 

 

 

 


Průčelí postupně rozčlenilo šedo-bílé, okrově-bílé a fialově-bílé barevné řešení. V klasicistním období bylo průčelí po dílčích úpravách otvorů opatřeno zeleno-bílým nátěrem. Ve 2. polovině 19. století bylo průčelí s novou úpravou přízemí postupně opatřeno několika monochromními nátěry. V r. 1996 proběhla poměrně zdařilá oprava fasády s prezentací barevného členění vápenným nátěrem, inspirovaná barokní nálezovou situací.

Významné architektonické detaily:
Objekt je významný především svým průčelím. Přízemí je pak klenuté valeně s výsečemi. Rovněž sklep je valeně klenutý.

Historie obyvatel domu:
Existence tohoto domu je doložena až pro přelom třicátých a čtyřicátých let 16. století. V roce 1541 sepsal pěší Blažek Vezapac (nebo Vrapac) testament, ve kterém odkazuje domek ženě a dětem. Jeho rodina zde žila do přelomu čtyřicátých a padesátých let 16. století. V padesátých letech v domě zastihujeme blíže neznámého "šmejdlara", tedy výrobce kovových ozdob a cetek. Po něm musel dům připadnout rožmberské vrchnosti, protože ho v roce 1563 Vilém z Rožmberka prodal výrobci váčků Ondřeji Gartnerovi. V roce 1599 vyměnil Gartner svůj dům v Klášterní uličce za větší dům Latrán č. p.37 s Annou Marchalovou. Nová majitelka zde žila se synem do roku 1602, kdy se sem nastěhoval papírník Kryštof Schmidt. V letech 1674 - 1699 patřil dům knížecímu podobročníkovi, tedy níže postavenému správci sýpky, Tomáši Schafferovi, jehož vystřídal knížecí podkoní Vilém Pree. I Václav Pree, který v domě bydlel v letech 1738 - 1749, byl v knížecích službách jako písař. O dalších majitelích domu nemáme kromě jmen dosud přesnější údaje.