KKK

Latrán č. p. 41

Latrán č. p. 41

Lokace:
Latrán č. p. 41

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s ustupujícím třetím patrem je stavbou z roku 1930, vzniklou podle projektu ing. A. Rotta.

Stavebně historický vývoj:
Původní objekt nacházející se na této parcele pocházel patrně z období pozdní gotiky. V roce 1930 byl úplně přestavěn. Při bourání staré budovy se na jejích zdech objevila renesanční sgrafitová výzdoba z 2. poloviny 16. století. Bohužel bylo všechno zničeno.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem tohoto domu byl na počátku 16. století švec Martin Fencl, kterého okolo roku 1510 vystřídal zámečník Jakub. V polovině 40. let 16. století se Jakub přestěhoval do protilehlého domu Latrán č. p. 42 a dům č. p. 41 prodal pekaři Kristlovi (Kryštofovi). Od počátku padesátých let 16. století dům patřil Janu Schofiklovi, který ho roku 1581 přenechal své dceři Marianě a zeti Šebestiánu Megerlemu. Sám si ponechal svůj druhý dům Latrán č. p. 54. Šebestián Magerle pak splácel dědické podíly svým čtyřem švagrovým. V polovině devadesátých let 16. století předal dům svému synu Janovi, který zde žil až do roku 1611. Od roku 1693 zde žil kloboučník Jiří Treibsrad, jehož v roce 1730 vystřídal další kloboučník Matyáš Saltzer. V letech 1767 - 1774 patřil dům zedníku Valentinu Adamovi a poté krupaři Jakubu Postlovi, jehož rodina zde bydlela až do roku 1821.