KKK

Latrán č. p. 34, Nové město

Latrán č. p. 34, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 34, Nové město

Popis objektu:
Přízemní budova s hladkým průčelím. Na středu delší strany objektu je podkroví.

Stavebně historický vývoj:
Dům pochází z 1. poloviny 16. století, renesanční dispozice byla však podstatně pozměněna barokní přestavbou ze začátku 18. století, dále pak úpravami klasicistními a novodobými. V prostoru při jižním průčelí se zachoval renesanční strop s bohatě vyřezávaným průvlakem.

Významné architektonické detaily:
Památkově nejhodnotnější je právě tento renesanční trámový strop a klenuté prostory.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl mlynář Václav Rohan, který zemřel kolem roku 1600. Opuštěný dům prodala městská rada v roce 1602 za pouhých 30 kop grošů míšeňských Ondřeji Battorymu, jenž tehdy vlastnil také dům Latrán č. p. 10 na Zámeckých schodech a dům Latrán č. p. 15, ve kterém bydlel s manželkou Kateřinou. V roce 1608 získal dům dvorní tesař Matyáš Kotter nebo Götter. V letech 1654 - 1662 zde žil tesař Řehoř Petersamb a po něm dvorní zahradník Jiří Spiess. Spiessova vdova Alžběta spravovala dům snad až do roku 1700. Od roku 1709 se zde setkáváme s dvorním provazníkem Valentinem Wolfem, kterého v roce 1729 vystřídal krejčí Josef Reiter. Také další majitel domu, Jan Antonín Linka, byl krejčí a jeho rodina dům obývala až do roku 1802. Poté zde šest let bydlel truhlář Jan Zettel.