KKK

Latrán č. p. 32, Nové město

Latrán č. p. 32, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 32, Dobrkovická ul.

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím z 2. poloviny 18. století. V nedávné době byl rekonstruován.

Stavebně historický vývoj:
Podle archívní zprávy je objekt novostavbou z roku 1777 na místě starší dřevěné budovy.

Významné architektonické detaily:
Dům je hodnotnou památkou se střední schodišťovou síní a bočními prostory. Celé přízemí je klenuto výsečovými valenými klenbami.

Historie obyvatel domu:
Tento dům "u vrat klášterních" patřil na počátku 16. století Mikuláši Slepičkovi, který ho odkázal Kateřině Vyšenské, pravděpodobně své manželce. Ta jej v roce 1514 prodala zlatníku Janovi. Po zlatníkově smrti roku 1549 jej držel jeho syn Matyáš, ale už roku 1552 byl nucen dům prodat, aby mohl vyplatit svým sourozencům dědické podíly. Koupil jej Jan Běšín, myslivec Viléma z Rožmberka. Jeho vdova Anna dům roku 1560 prodala rožmberskému obročníkovi (správci sýpky) Markovi. V polovině devadesátých let 16. století Marek zemřel a vdova Voršila dům prodala stolaři Ludvíku Královi. Ludvík zemřel na přelomu 16. a 17. století a dům dále vedla jeho vdova Kateřina, která ho v roce 1608 předala synům Tomášovi a Fricovi. Truhlářům Králům patřil dům snad až do roku 1653, kdy se do domu nastěhoval dvorní provazník Jiří Dux. Po jeho smrti vedla dům až do roku 1673 vdova Voršila. Také další majitelé domu se věnovali provaznickému řemeslu - v letech 1673 - 1781 zde žily tři generace provazníků Wolfů.