KKK

Latrán č. p. 26, Nové město

Latrán č. p. 26, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 26, Nové město

Popis objektu:
Hlavní budova tohoto rozsáhlého objektu je jednopatrová a má hladké průčelí. Vlevo od ní je bosovaný polokruhový portál zasazený do edikuly vytvořené toskánskými pilastry a kladím s triglyfy, který vede do dvora. Ve dvoře vlevo se nachází přízemní stavení, zčásti klenuté křížovou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Dům má patrně předrenesanční jádro, hlavní budova byla přestavěna v době baroka. Dvorní stavení je zřejmě klasicistní z 19. století.

Významné architektonické detaily:
Pozoruhodný je především renesanční portál vedoucí do dvora a některé prostory s oválnými a křížovými klenbami (schodišťová síň, komory) v přízemí hlavní budovy a v dvorním stavení.

Historie obyvatel domu:
Objekt sloužil jako zahradní dům sousední bývalé rožmberské zahrady ze sklonku 16. století. Předtím na jeho místě stál asi soukromý dům, který později připadl Rožmberkům a byl zbourán. V polovině 18. století je zde zmiňován byt knížecího zahradníka.