KKK

Latrán č. p. 25, Nové město

Latrán č. p. 25, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 25, Nové město

Popis objektu:
Jednopatrová budova se štukovými stuhovými šambránami oken, sgrafitovou fasádou a lichoběžníkovým pološtítem je kryta sedlovou šindelovou střechou.

Stavebně historický vývoj:
Probíhající zdi obou průčelí domů č. p. 24 a 25 bez přerušení spárami dokazují, že objekty původně tvořily jeden celek, nebo byly vestavěny ke starším zdem. Vnitřní dispoziční úprava domu č. p. 25 vznikla v první třetině 17. století. V období klasicismu byl ze schodišťové síně oddělen krámek. Úpravy zadních prostor přízemí byly provedeny po polovině 19. století.

Významné architektonické detaily:
Hodnotné jsou zejména klenuté prostory. V přízemí vpředu jsou dva prostory valeně klenuté se styčnými výsečemi, přičemž pravý z těchto prostorů je schodišťovou síní. Zadní prostor je klenut segmentovými klenbami do oválných pásů. V prvním patře při ulici je vpravo užší prostor, klenutý se styčnými výsečemi v ose klenby a ploché pásy zde vytvářejí geometrické terče. Střední úzký trakt je klenut obdobně, pouze bez terčů.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl Jiřík Čtyřlechý, kterého v roce 1565 vystřídal Matouš Jaroš. Od roku 1572 zde bydlel švec Jiří Herzog a po dvou letech se sem nastěhoval kolář Václav, jehož v domě zastihujeme ještě v prvním desetiletí 17. století. Od roku 1614 patřil dům koláři Oldřichu Petzmairovi, po jehož smrti jej vedla vdova Dorota. V letech 1656 - 1666 zde žil soukeník Ondřej Slapsche a i řada dalších majitelů domu v letech 1683 - 1815 se věnovala tomuto řemeslu. Prvním v řadě byl Matyáš Perger, v letech 1749 - 1758 Šimon Mayer a od roku 1795 pak Lorenc Sechter. Tradici porušil v letech 1788 - 1795 pletař Vincenc Turkowitzer.