KKK

Latrán č. p. 21

Latrán č. p. 21

Lokace:
Latrán č. p. 21

Popis objektu :
Dvoupatrový objekt s neoklasicistním, půdorysně lomeným průčelím. Mezi okny v prvním patře se nachází rožmberský znak v podobě užívané posledními Rožmberky ve druhé polovině 16. století. Do kartuše a vavřínového věnce je však zasazen obráceně, horní a dolní pole mají vyměněnou polohu.

Stavebně historický vývoj:
Dům je v jádře pozdně gotický, v 16. století prošel renesanční přestavbou. Tehdy vzniklo čtyřramenné schodiště, klenuté křížovými klenbami s hřebínky. Raně barokní úpravu dokládá pouze vstupní stuhový portál. Klasicistní přestavba, při níž byly v prvním a druhém patře odstraněny klenby, pozměnila podobu domu jen částečně. V roce 1933 bylo přestavěno přízemí a zadní budova, která byla zvýšena. Její zadní štít je replikou staršího štítu, jenž měl zakrýt prostor podkroví. Pravý trakt je zcela novodobý.

Významné architektonické detaily:
Pozoruhodné je čtyřramenné schodiště v pravém zadním rohu dispozice, projevující se v hmotě budovy svou větší výškou, bohatě klenuté křížovými klenbami s hřebínky. Kromě schodiště jsou zajímavé prostory v prvním i druhém patře, klenuté křížovými a výsečovými klenbami s hřebínky s čabrakovitými motivy, provedenými v omítce, na patkách. V prvním patře při ulici vpravo se nachází klasicistní vpadlé stropní zrcadlo.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století držel dům krumlovský měšťan Doucha, který zemřel roku 1528. Zůstala po něm vdova Dorota a synové Jakub (Jakeš), provozující sladovnické řemeslo, jenž dům převzal, a Bartoloměj. Po Jakubově smrti v roce 1568 zůstala v domě vdova Barbora a již dospělé děti Adam, Vilém, Markéta a Mariana. Barbora Douchová, zámecká pradlena, se brzy přestěhovala do domu Latrán č. p. 14, kde s ní po smrti svého manžela, pražského měšťana Tošanského, žila i dcera Mariana. Na počátku sedmdesátých let se v domě objevuje zedník Hans Gosch, který v roce 1587 dům směnil se sousedem z domu Latrán č. p. 20, rožmberským kuchařem Matoušem Rubičkem. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 16. století již dům patřil rožmberským dvořanům Sudkům z Dlouhé. V roce 1592 vlastnil dům Vilém z Rožmberka, který jej ještě v témže roce směnil s Janem Vamberským z Rohatce za dům Latrán č. p. 73 . Rodu Vamberských z Rohatce patřil dům asi až do poloviny 17. století. V soupisu domů z roku 1654 je už uváděn jako prázdný. V roce 1681 se do domu nastěhoval koželuh Michal Zaunmillner. Také další majitel domu v letech 1729 - 1748, Ondřej Häussl, byl koželuh. Od roku 1748 žil v domě šenkýř Jan Pfleger, kterého v roce 1753 vystřídal pekař Ondřej Waldburger. V letech 1787 - 1829 obýval dům koželuh František Pinsker.