KKK

Latrán č. p. 106

Latrán č. p. 106

Lokace:
Latrán č. p. 106

Popis objektu:
Jednopatrová budova s průčelím klasicistním členěným lisenami. Zadní průčelí je hladké, v severní části je pod omítkou sgrafitové kvádrování. Dispozičně je přízemí i patro dvojtrakt. Jižní část přízemí je zaklenuta plackami, v severní části jsou rovné podhledy. V části přiléhající k bráně je proražen veřejný průchod. Sklepy jsou klenuté segmentově a oválně valeně.

Stavebně historický vývoj:
Severní část budovy vznikla v období renesance současně s vybudováním hradby a brány kolem roku 1598 Domenicem Benedettem Comettou z Eckthurnu. Kolem roku 1800 byla budova prodloužena a zvýšena o první patro. Proražení průchodu vedle brány bylo provedeno v současné době.