KKK

Kostelní č. p. 168

Kostelní č. p. 168

Lokace:
Kostelní č. p. 168

Popis objektu:
Dům je jednopatrový s dvakrát úskokem předstupujícím průčelím, které není plasticky členěno. Zadní průčelí domu je hladké s vystupujícími konsolami snad renesančního arkýře. Disposice přízemí i patra je vesměs plochostropá.

Stavebně historický vývoj:
Původ domu lze hledat v období gotiky, dále pak následovala radikální renesanční přestavba. Celkově velmi radikálně byl dům rekonstruován v roce 1960. Tato rekonstrukce byla k původním konstrukcím domu velmi bezohledná.

Historie obyvatel domu:
V roce 1499 daroval rožmberský kancléř Václav z Rovného krumlovským kaplanům při kostele sv. Víta v Českém Krumlově "dům, v kterým někdy bydlil Král pernikář". Tato budova byla prvním kaplanským domem, který nemůže být zaměňován se známější Kaplankou (Horní č. p.159). O dvacet let později věnoval Václav z Rovného krumlovským kaplanům zcela novou a mnohem větší budovu Kaplanky, kam se přestěhovali. Dům č. p.168 si ale kaplané drželi až do roku 1573, kdy jej prodali kramáři Kašparu Diernhoferovi. Kramář Kašpar zemřel v roce 1589 a jeho žena Johana v roce 1591, dům v závěti odkázala svému bratrovi Kryštofu Lepšímu. Po jeho smrti vdova Voršila dům prodala Ondřeji Ostermanovi, osobnímu lazebníku Viléma z Rožmberka. Rodina lazebníka zde žila až do roku 1603. V letech 1640 - 1664 patřil dům ševci Jiřímu Schöbelovi, kterého vystřídal učitel Bartoloměj Václav Roth. Od roku 1676 zde zastihujeme městského sluhu Matyáše Krampla, po němž se sem v roce 1714 nastěhovali Bernard a Magdalena Placedovi. V roce 1723 vlastnil dům již soukeník Ondřej Tragauer, jehož rodina zde bydlela až do roku 1806.