KKK

Kostelní č. p. 164

Kostelní č. p. 164

Lokace:
Kostelní č. p. 164

Popis objektu:
Jedná se o dvouúrovňovou budovu s předloženou terasou, z níž je nástup do domu z prudce se zvedající Kostelní ulice. Průčelí domu je členěno do třech okenních os s lomeným gotickým portálkem se zkosenou hranou při levém kraji. V trojúhelníkovém štítě odděleném římsou se nachází obraz Sv. Floriana. V přízemí domu je vlevo plochostropá síň, vpravo pak valeně klenutý prostor, střední úzký trakt je sklenut valeně s lunetami a hřebínky. Zadní trakt a pravý prostor při ulici jsou plochostropé. První poschodí v zadním traktu je plochostropé, střední prostory jsou zaklenuty hřebínkovými křížovými klenbami. Sklep domu se nachází při hradbě, která je zachována až do výše prvního patra. Dům je pokryt šindelem.

Stavebně historický vývoj:
Historie domu sahá až do čtrnáctého století. Dnešní dispozice domu je patrně dílem klasicistní přestavby a dílem památkovou podstatu domu znehodnocující rekonstrukce z roku 1960.

Významné architektonické detaily:
Lomený gotický portálek v průčelí domu a malba sv. Floriana mezi půdními okny.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století zde bydlel soukeník Matyáš, kterého ve třicátých letech vystřídal soukeník Tomáš. Na dobu jednoho roku se v domě usídlil soukeník Pavel, který se sem přestěhoval z protilehlého domu Kostelní č. p.163. V roce 1543 Pavel zemřel a dům byl prodán ševci Baltazaru Schmidtovi, který zde žil až do počátku devadesátých let 16. století. Po Baltazarovi přišel švec Hans Weber z Drážďan. V roce 1623 zde krátce zastihujeme tkalce Ondřeje Schütze, jehož o rok později vystřídal tkadlec Jiří Pannhofer. V letech 1651 - 1682 patřil dům sladovníku Šimonu Höfferovi a po něm se sem nastěhoval hamerník Jáchym Klauser. Od roku 1686 byl majitelem domu kolář Melichar Metzker. V roce 1694 získal dům krejčí Jan Reiter a od roku 1707 zde pak žil zedník Bartoloměj Schoper. V letech 1743 - 1808 v domě Antonín Leyer a Valentin Praxl provozovali truhlářské řemeslo.