KKK

Horní Brána 2

Horní Brána 2

Lokace:
Horní Brána 2
Městské divadlo

Popis objektu:
Rozsáhlá dispozice budovy je výraznou dominantou města situovanou nad jižní stranou meandru řeky Vltavy. Na hlavní dispozici budovy Horní Brána 2 navazují přístavky technického a provozního zázemí. Celkový výraz hmoty a fasád budovy je neoklasicisní, ve dvorní části nad vchodem datován 1877. Okna velkého architektonického řádu jsou z jihu a ze dvorní části kryta dřevěnými žaluziemi. Hlavní budova je členěna okny s výrazným plastickým štukovým ostěním s odstupňovanými klenáky. Přístavek je pak členěn štukovými oblouky oken v rytmu bosovaných pilířů. Členění fasády na jižní straně nad Vltavou je naznačeno oblouky velkého architektonického řádu v omítce.

Stavebně historický vývoj:
Původně zemědělská usedlost někdy v l6. století, v 18. století zájezdní hostinec, v dnešní době na konci 20. století provedena přestavba na divadelní provoz.

Významné architektonické detaily:
Bohaté členění fasády objektu

Historie obyvatel domu:
V roce 1750 zřídil magistrát Českého Krumlova z prázdného obecního domu výčep, který byl propachtován. Tzv. "Nová hospoda" byla v roce 1782 emfyteuticky prodána Františku Stockingerovi za 1550 zlatých a úrok tři zlaté. Část budovy naproti městské prachárně byla pozdější přístavbou, na jejímž místě se dříve nacházela kolářská dílna a dřevník. František Stockinger v roce 1787 o tento pozemek žádal magistrát a chtěl zde postavit stáj a přístřešek pro vozy. Svou žádost musel zopakovat i o rok později a teprve tentokrát mu bylo vyhověno. Nad stájí a vozovnou pak zřídil pokoje. 1. března 1794 přikoupil Stockinger také ovocnou zahradu. Budova se v rodě Stockingerů dědila nejméně do čtyřicátých let 19. století.