KKK

Horní č. p. 150

Horní č. p. 150

Lokace:
Horní č. p. 150

Popis objektu:
Jednopatrový řadový objekt s hlavním průčelím směřujícím do Horní ulice. Klasicistní průčelí je členěno v horní části plochými lisenami a zakončeno renesančním štítem s benátskými obloučky. Interiér přízemí obsahuje vlevo v přední části valeně klenutou síň se schodištěm, která byly dodatečně předělena příčkou. Pravá přední část interiéru přízemí je tvořena místností s křížovou klenbou. Zadní prostory jsou plochostropé. V prvním patře se vedle schodiště nachází valeně klenutá komora, zadní místnosti jsou plochostropé. Sklepy jsou pod zadní částí budovy a jsou zaklenuty valenou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova je pozdně gotického původu, což dokládá dispozice jejího jádra. V polovině 16. století došlo k renesančním přestavbám, z nichž se zachoval mj. štít hlavního portálu. Další stavební úpravy proběhly ve druhé polovině 19. století, kdy bylo také k budově přistaveno zadní stavení.

Významné architektonické detaily:
Renesanční štít hlavního průčelí

Historie obyvatel domu:
Od konce 15. století až do počátku dvacátých let 16. století dům obýval Nikl - Mikuláš Cetl s manželkou Markétou. Ta zde žila i po Mikulášově smrti až do roku 1525 a dům odkázala svému vnukovi - krejčímu Pavlu Cetlovi. Ten v domě žil s manželkou Reginou a čtyřmi dětmi až do své smrti 1562. Jejich syn Ambrož převzal po otci dům i krejčovskou živnost a žil v něm pak se svou manželkou Annou a dětmi do své smrti roku 1587. Vdova Anna dům v závěti odkázala svým synům, Václavu a Jankovi; roku 1598 jej koupil kantor Ondřej Kotelík, který v něm bydlel do roku 1604. V roce 1607 sem přichází zedník Hans Bernhard, jehož rodina zde žije až do roku 1638. Od roku 1638 patřil dům soukeníku Řehořovi. V první polovině 18. století jej obýval Sebastian Weigel, starý císařský výrobce střeliva pro artilerii (dělostřelectvo), kterého vystřídal zedník Martin Anderl. Jeho rodina dům vlastnila nejméně do čtyřicátých let 19. století.