KKK

Rožmberský znak

Znakem jihočeského rodu Rožmberků byl symbol červené pětilisté růže se zlatým středem na stříbrném poli, neboť páni z Rožmberka byli jednou z rodových větví rodu Vítkovců. V roce 1556 polepšil Vilém z Rožmberka rodový znak o zlaté břevno s černým hadem a střídající se červené a stříbrné kosmé pruhy ve spodní části erbu, což byl symbol italského knížecího rodu Orsiniů, se kterým měli být Rožmberkové údajně spřízněni. Jako štítonoši se často objevují dva medvědi, protože orsa značí v italštině medvědici. Erbovními zvířaty posledních Rožmberků se stali medvědi, kteří se od dob Vilémových chovají v hradním příkopu. (Historie chovu medvědů na zámku Český Krumlov).

Znak Viléma z Rožmberka Znak Jošta III. z Rožmberka


(mj)

Další informace:
Nekropole Rožmberků ve vyšebrodském klášteře