Kroniky města Český Krumlov

Architektura | Město Český Krumlov v literatuře | Historie divadelní kultury | Historie hudby | Historie malířství

Kroniky města od druhé poloviny 18. století  

Zákon č. 80 z roku 1920 ukládal každé obci založit pamětní knihu (kroniku) a ustavit kronikáře (letopisce). Vládní nařízení k zákonu bylo schváleno a vydáno v roce 1921.

Podle této legislativy bylo obcím nařízeno na svůj náklad pořídit pamětní knihu; účelem psaní kronik bylo pak zachovat místní dějiny pro poučení budoucích. K osobnosti kronikáře bylo doporučeno, aby to byla osoba, která má pochopení pro svůj vážný úkol, chce své poslání svědomitě plnit, má pro to schopnosti, zná místní poměry a zvláště má smysl pro pravdu. K dozoru nad kronikářskou prací byla obcí ustanovena letopisecká komise, dozor nad vedením kronik náležel vyššímu nadřízenému politickému úřadu (okresnímu úřadu). Přímou inspekcí nad kronikami byl pověřen okresní školní inspektor.

O prvních kronikách města Český Krumlov lze hovořit od druhé poloviny 18. století.

1.   Titul: "Denkwürdigkeiten der Stadt Krumau und der Krumauer Magirtsates"
           Liber memoralium I. (značení na hřbetu), zal. 1816
           Zápisy za roky 1808 - 1869
           Období 1808 - 1835 zaznamenal purkmistr Johann Franz Eppinger.
           Období 1836 - 1869 zapsal městský sekretář Johann Thaller.
           Kronika psána německy, chronologicky.
           Je bez příloh.

2.   Na štítku na desce: "Gedenkbuch der Stadt Krumau II. v J. 1870 anfangend"
           Značení na hřbetu: odřeno do nečitelnosti
           Zápisy za roky 1869 - 1904, Období 1869 - 1892 a část r. 1893 zapsal městký sekretář Johann Thaller 
           Kronika psána německy, chronologicky.
           Fotografie staveb, událostí a osob nalepeny na listy kroniky.

3.   "Gedenkbuch der Stadt Krumau III. Band"
           Zápisy za roky 1905 - 1909
           Celé období zaznamenal JUDr. Franz Büchse, advokát.
           Kronika psána německy, chronologicky.
           Fotografie v textu v počtu 38 kusů nalepeny na listy kroniky.
           Kniha přestala být vedena v roce 1909.

4.   Titul: "Gedenkbuch der Stadtgemeinde B. Krumau"
          Události zachyceny za období 1919 - 1927
          Zápisy pořídili tři různí zapisovatelé:
            a) zápisy 1919 - 1923 a část r. 1924 pravděpodobně zapsal Rudolf Grohmann (uveden na titulní straně jen tužkou)
            b) část r. 1924 a rok 1925 - kronikář neuveden
            c) období 1926 - 1927 - kronikář neuveden

          Kniha psána německy, chronologicky.
          Bez příloh

5.   Titulní list: "Činnost Místní správní komise v Českém Krumlově 28. 5. 1945 - 27. 1. 1946 a

          Místního národního výboru v Českém Krumlově 27. 1.1946: Sepsáno 15. 3. 1946 podle paměti předsedy

          Místní správní komise, později Místního národního výboru Františka Švamberga.

          Nápis na desce:"Místní správní komise a Místní národní výbor Český Krumlov 1945-6
   

6.   Tato pamětní kniha vznikla svázáním vzpomínky Františka Švamberga a kratší vzpomínky Tomáše Schwarze.

      Zachycuje období od dubna do května 1945.

      Tuto vzpomínku zaznamenal Adolf Šulista.
         Do svazku jsou svázány písemnosti:
            a) zápis z ustavující schůze Československého národního výboru v Českém Krumlově 13. 5. 1945
            b) oběžníky amerického velitelství ze 7. 7. 1945 o spolupráci s československými správními orgány
            c) pozvánka na shromáždění veškerého českého obyvatelstva Českého Krumlova 21. 12. 1945

7.   Titulní list: "Kronika městská Českého Krumlova"
         (první svazek kroniky v období po roce 1945)
         Zachycuje období 1947 - 1953
         Založena roku 1953 a zachyceny některé události roku 1947, 1949, 1950.

         Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik, archivář Státního oblastního archívu Třeboň, pobočka Český Krumlov.

         Od října1945 archivářem také bývalého schwarzenberského archívu v Českém Krumlově. Narozen 16. 3. 1923.

         Člen Historického klubu při Jihočeském muzeu.

         Bohatá publikační činnost. Žije v Českém Krumlově.

         Kronika psána česky, chronologicky.
         Bez příloh.

8.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova"
         (druhý svazek kroniky v období po roce 1945)
         Zachycuje období 1954 - 1955, částečně rok 1945, 1946.
         Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
         Kronika psána česky, chronologicky.
         Bez příloh.

9.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Kniha III."
         (třetí svazek kroniky v období po roce 1945)
         Zachycuje období 1954 - 1959, zapsány i události za rok 1948.
         Zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
         Kronika psána česky, chronologicky.
         Bez příloh.

10.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Kniha IV."
          (čtvrtý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1960 - 1966).
          Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

11.   Bez titulního listu. Nápis na desce: "Kronika města Českého Krumlova. V. díl".
          (pátý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1967 - 1969.
          Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

12.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Kniha VI."
          (šestý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1970 - 1973.
          Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

13.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Díl VII."
          (sedmý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1974 - 1977.
          Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

14.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Díl VIII."
          (osmý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1978 - 1980.
          Události zaznamenal Jiří Záloha, promovaný historik.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

15.   Titulní list: "Kronika města Českého Krumlova. Díl IX."
          (devátý svazek kroniky v období po roce 1945)
          Zachycuje období 1981 - 1984.
          Události zaznamenal Stanislav Tříska, učitel na II. stupni základní školy, od roku 1952 působil na školách v okrese Č. K.
          Kronika psána česky, chronologicky.
          Bez příloh.

Rok 1991 - díl XI.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 7.
    Album fotografií - 1991 - I. - III.

Rok 1992 - díl XII.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 12.
    Album fotografií - I., II., III.

Rok 1993 - díl XIII.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 13.
    Album fotografií - 1991 - I., II., III.

Rok 1994 - díl XIV.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 7.
    Pořadač II. - svazky 8. - 13.
    Album fotografií - I., II.

Rok 1995 - díl XV.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 14.
    Album fotografií - I., II.

Rok 1996 - díl XVI.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I.

Rok 1997 - díl XVII.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 7.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I., II., III.

Rok 1998 - díl XVIII.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I.

Rok 1999 - díl XIX.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I.

Rok 2000 - díl XX.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I., II.

Rok 2001 - díl XXI.

příloha

    Pořadač I. - svazky 1. - 6.
    Pořadač II. - svazky 7. - 12.
    Album fotografií - I., II.