KKK

Historie masných krámů ve městě Český Krumlov

Masná č. p. 131 Nejstarší písemná zmínka o masných krámech, a tedy i o provozování řeznického řemesla v Českém Krumlově, se dochovala v listině Petra z Rožmberka z roku 1347. Masné krámy stály v dnešní Masné ulici, v místech domu Masná č. p. 131, za radnicí. K získání masného krámu do vlastnictví musel jak místní, tak i cizí řezník splnit dvě podmínky:

-nejdříve se stát mistrem, a pak se oženit buď s vdovou po řezníkovi, s dcerou řezníka nebo být sám synem řezníka a krám zdědit. V nejstarších dobách měly masné krámy podobu pultu nebo dřevěných stánků. Na plánku z počátku 19. století jsou masné krámy v Českém Krumlově zachyceny jako přízemní budova rozdělená uprostřed uličkou; ve dvou protilehlých řadách zde stálo celkem 16 krámků. Na samotnou Masnou ulici pak zbyl mezi budovou masných krámů a obytnými domy velmi omezený prostor. Původně řezníci dobytek k masným krámům přivedli, po ohledání ho na místě porazili, rozčtvrtili a maso prodávali.

Později, jak dokládá listina Jošta z Rožmberka z roku 1539, se dobytek porážel na tzv. šlachtátě ( z něm. Schlachten = porážet, dnes jatky). Šlachtáta se nacházela u řeky a přístupná byla z Radniční ulice brankou v místech mezi dnešním č. p. 100 a 101 v Radniční ulici. Stál zde můstek na porážení dobytka a celý prostor byl ohrazen zdí.

Porážka dobytka, dobová ilustrace

Umístění masných krámů a šlachtáty v samém středu města odpovídalo dispozici města a potřebám zásobování obyvatel masem. Soustředění na jednom místě navíc usnadňovalo kontrolu kvality a váhy prodávaného masa. Byla to však místa z hygienického hlediska nevyhovující. Rozvoj města a kritika obyvatel se staly příčinou sporů mezi cechem řezníků a magistrátem a počátkem snah o vyřešení situace. V roce 1883 odkoupil magistrát od řezníků všechny masné krámy, stará budova byla zbourána a na jejím místě se v roce 1884 postavila nová se šesti masnými krámy. Tato budova pak byla pravděpodobně ve 30. letech 20. století stržena a v letech 1938 - 1939 byla postavena dnešní dvoupatrová budova č. p. 131. Kdy došlo ke zrušení šlachtáty není z písemných pramenů zřejmé. V roce 1914 byla zprovozněny nové jatky na Špičáku u Porákova mostu.

(ds)