Historie kina ve městě Český Krumlov

Pouhé čtyři roky poté, co v Praze založil Dismas Šlambor, alias Viktor Ponrepo, první stálé kino, vzniklo stejné zařízení v Českém Krumlově. Zasloužil se o to vídeňský měšťan Ludvík Lep, nadšený amatér v nově vzniklém kinematografickém oboru, jenž ve Vídni absolvoval zkoušky na obsluhu promítacích přístrojů.

Povolení ke zřízení stálého kina mu spolu s provozní licencí udělilo zemské místodržitelství v Praze dne 30. srpna 1911. Kinosál zřídil Ludvík Lep v pronajatém malém sálku v Nové hospodě na Horní Bráně č.2 v Českém Krumlově (dnes Městské divadlo). Nejdůležitější součástí tohoto kulturního stánku byl promítací přístroj Pathé Apparat, model 1909 s výrobním číslem 12 299.

První představení se hrálo mezi 20. a 26. říjnem 1911. První známý program je z 28. října 1911, tehdy se promítal snímek Výlet na pobřeží Nového Zélandu, drama Svedený Pierot, veselohra Soused a sousedka, drama Osudová podobnost a veselohry Flamendrovo dobrodružství a Lotynčina plachetnice. Tyto krátké němé filmy, pravděpodobně převážně německé provenience, byly prokládány hudebními čísly, což bylo poté obvyklé po celou dobu hraní němých filmů v českokrumlovském kině.

Vznik Československé republiky roku 1918 přinesl určité změny také na poli filmové kultury. Lepovo německé kino promítalo bez přerušení i po roce 1918 a jeho licence byla pravidelně obnovována. Vedle něj vzniklo v Českém Krumlově české kino, jehož provozovatelem se stal místní odbor Národní jednoty pošumavské. Licence mu byla udělena 17. února 1921. V praxi byla činnost tohoto kina po jeho celou dobu existence těsně spjata s kinem Ludvíka Lepa, v jehož sále a s jehož technickým vybavením se filmy promítaly. Prvními filmy, hranými v její licenci, byly tyto snímky: Černí myslivci, Tatranské pláně a Štrbské pleso. Představení se konalo 21. listopadu 1921.

Na rozdíl od pravidelné činnosti Lepova německého biografu hrálo české menšinové kino nepravidelně, s delšími přestávkami, svou existenci však uhájilo až do roku 1938.

Činnost obou českokrumlovských kin byla ukončena v období 30. září 1938 - březen 1939 a souvisela s odtržením Českého Krumlova od Československé republiky. Lepovo kino přestalo hrát v březnu roku 1939, kdy mu německé úřady zakázaly promítat filmy, jelikož nebyl členem říšské filmové komory.

V letech 1974 až 1976 bylo v rámci brigádnické "Akce Z" postaveno nové kino s názvem "Kino Družba", na jehož stavbě bylo občany města odpracováno více jak 120 000 brigádnických hodin. Projekt kina byl zpracován podle architektonického návrhu Ing. arch. Bohumila Böhma. Součástí byla výtvarná díla ak. mal. Milana Peterky (opona, vitráže) a ak. soch. prof. Bohumila Dobiáše (fontána, keramické obklady). Kino s kapacitou 320 míst zahájilo svou činnost Slavnostním otevřením dne 18.12.1976 v 15.00 hodin a prvním titulem byl sovětský film Když přichází září.

Kino v Českém Krumlově - současnost:

Český Krumlov, Kino J&K, celkový pohled

Od roku 1992 je kino provozováno soukromou firmou J&K, jejíž název kino nese. Měsíčně probíhá cca 25 filmových titulů, včetně Filmového klubu. (Kino J&K ve městě Český Krumlov).

(ak,jvo)