KKK

Znaky měst a obcí v regionu Český Krumlov


V minulosti bylo v tomto regionu celkem devatenáct městských celků: Benešov nad Černou, Cetviny, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Dolní Vltavice, Frymburk, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kaplice, Křemže, Pohoří na Šumavě, Přídolí, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Rychnov nad Malší, Velešín a Vyšší Brod. Pro všechny je možno doložit užívání jejich znaku (erbu) jako symbolu daného místa v různých dobách.

Znak Benešova nad Černou .. Znak Dolního Dvořiště Znak Frymburka

Znak Horního Dvořiště Znak Horní Plané Znak Hořic na Šumavě Znak Chvalšin

Znak Kaplice Znak Křemže, původně erb Jana Smila z Křemže .. Znak Přídolí


Znak Rožmberku nad Vltavou Znak Rožmitálu na Šumavě Znak Velešína


Znak Vyššího Brodu Znak Zlaté Koruny

Jednotlivá znaková znamení mají v řadě případů přes svou vzájemnou rozdílnost některé společné rysy. Mnohdy v jednom znaku nacházíme kombinace různých motivů. Charakteristický a častý námět městského opevnění se objevuje u šesti míst (Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Velešín, Vyšší Brod), Erb vrchnosti se stal městským znakem v několika případech. Červenou pětilistou růži spatřujeme u Cetvin, Frymburka, Hořic na Šumavě a Rožmberka nad Vltavou. Benešov nad Černou má erb s jednoocasým stříbrným lvem, znakem pánů z Michalovic; ti byli zde vlastníky do r. 1387. Emblém vrchnosti, kláštera zlatokorunského, se objevuje ve znaku Chvalšin. Znak Křemže se podobá erbu Dubenských z Chlumu, kterým patřila Křemže do 16. století.

Symbol rožmberské vrchnosti - rožmberský znak, červená pětilistá růže - se objevuje na znacích několika míst, a to zpravidla mezi městskými věžemi (Český Krumlov, Kaplice, Vyšší Brod), nebo na vyobrazení věže samé (Horní Dvořiště, Velešín). U Velešína není tato růže barvy červené, ale zlaté, jde o tzv. polepšení znaku postupem času, tj. barva byla nahrazena kovem.

Červená pětilistá růže, případně její část, se vyskytuje v kombinaci s jinými motivy v erbech Horní Plané, Rožmitálu na Šumavě a Rychnova nad Malší. U Rožmitálu na Šumavě, stejně jako u Velešína, je růže (původně jistě červená) barvy zlaté.

Vyobrazení patrona místního kostela se objevuje u Přídolí, kde byl do erbu městečka převzat tento starší pečetní obraz. Motivy z říše živočišné i rostlinné nesou znaky Horní Plané (sedící medvěd drží rožmberskou růži), Pohoří na Šumavě (sova, pahýl stromu) a Rychnova nad Malší (ježek, sosna). Nebeská tělesa spatřujeme na znacích městeček Rožmitálu na Šumavě a Rychnova nad Malší. Kromě znaků zpodobňujících schematicky městské opevnění, výtvory lidských rukou zobrazují znaky Dolní Vltavice (přemostění vodního toku), Křemže (střela) a Pohoří na Šumavě (pohár).

Svůj význam mají listiny, jimiž bylo městům a městečkům uděleno právo užívat znaku nebo pečeti, jejíž znamení (pečetní obraz) se stalo městským znakem. V českokrumlovském regionu je jich sedm. Z nich čtyři (Český Krumlov, Dolní Vltavice, Rychnov nad Malší a Vyšší Brod) se týkají přímo městského znaku. Ten je někdy i vyobrazen (Rychnov nad Malší r. 1537, u Českého Krumlova jde o úpravu dosavadního znaku r. 1671 - Vývoj znaku města Český Krumlov). Pečetí a obrazu v nich zpodobněného se pak týkají listiny vydané pro městečka Cetviny, Dolní Dvořiště a Horní Dvořiště v časovém rozmezí let 1498-1528.

(jv)