KKK

Historie turistiky v


Český Krumlov, jeho okolí a koneckonců celá Šumava patří k místům, na která je již tradičně zaměřena pozornost mnohých lidí vyhledávajících krajinné krásy, historické pamětihodnosti a cestujících pěšky, na jízdních kolech, na lyžích či lodičkách, ve vlacích, autobusech nebo automobilech. Turistika pak byla - a v podstatě dodnes je - cestováním pro zábavu, pro uspokojení zálib a celkové osvěžení těla i ducha. Začala vznikat až v polovině 19. století jako cestování dobrovolné a s touhou po troše dobrodružství při vyhledávání méně známých krajin.

Kleť, pohled z vrcholu k jihovýchodu - Alpská vyhlídka, historická ilustrace, foto: E. Herold

V duchu společenského vývoje, který přál spolkovému životu všeho druhu, přestala být turistika velmi záhy záležitostí jednotlivců a začala se rozvíjet jako spolková činnost. V Rakousku - Uhersku existoval již od roku 1869 Rakouský turistický klub. Od roku 1888 i Klub českých turistů v Praze, sdružující odbočky z řady míst Čech. Na Šumavě působil od roku 1884 Německý Šumavský svaz se sídlem v Českých Budějovicích.

Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

Spolky vydávaly turistické publikace a mapy, zakládaly vlastní ubytovny, byly ve styku s hostinskými a hoteliéry, kteří poskytovali organizovaným turistům levné noclehy i stravu, jednáním s řadou železnic se dařilo získávat slevy při dopravě vlakem. Spolky rovněž vydávaly podrobné průvodce krajinou s popisem všech zvláštností, ať již přírodních, historických, stavebních nebo ve vztahu ke krajovým zvyklostem a životu lidí. Turisté zahájili záslužnou značkařskou práci na mnoha desítkách a stovkách kilometrů turistických tras. Začali upravovat těžko schůdné úseky v terénu, stavět trasy, lávky, turistické rozhledny a tzv. horské chaty.

Kleť, chata s rozhlednou na vrcholu hory, historické foto, foto: Wolf

Klub českých turistů je svým způsobem spojen se vznikem hotelu Růže v Českém Krumlově - "z četných stížností a stesků je zřejmá potřeba lepšího hotelu pro české turisty...". Hotel byl otevřen 3. září 1889 a stal se nejen útulkem pro české turisty, ale zároveň centrem života české menšiny ve městě i z okolí. Českokrumlovský odbor Klubu českých turistů byl založen ovšem až po první světové válce - 12. května 1920. Spoluzakladateli odboru byli tehdejší představitelé české menšiny, advokát JUDr. Vladimír Šmirous a praktický lékař MUDr. Josef Kulich. V roce 1930 měl českokrumlovský odbor KČST 101 členů, pečoval o 256 km značených cest, staral se turistickou noclehárnu v Českém Krumlově, pořádal výlety a podporoval pořádání školních výletů. V zimě byly pořádány lyžařská cvičení pro začátečníky i pokročilé a lyžařské výlety. V roce 1936 se českokrumlovským turistům podařilo vydat turistického průvodce Český Krumlov a okolí. Pozoruhodnou součástí průvodce byl plán města nakreslený inženýrem Janem Nekolou a unikátní nákres kruhového rozhledu z Kletě od Josefa Kartáka.

Kleť, plán kruhového rozhledu z vrcholu hory, historická ilustrace, foto: J. Karták Po druhé světové válce se zájemci o turistiku začali dávat dohromady - a již 27. března 1946 založili odbor Klubu českých turistů. Jeho předsedou se stal předválečný jednatel Jan Candra. Dalšími funkcionáři byli např. Erik Sterzinger, výtvarník Bohuslav Coufal, který se zasloužil o vznik propagační kanceláře, zřízené v dubnu 1947 v domě na Latránu č. p. 81. Mezi aktivní členy patřil archivář profesor František Navrátil, který se stal autorem prvního poválečného turistického průvodce. Na konci roku 1947 přesáhl počet členů odboru předválečný stav a činil 142 dospělých a 83 mladých turistů. Zájem o návštěvu Českého Krumlova a Šumavy rostl a v roce 1947 je udáván počet návštěvníků zámku a města 22 tisíc, z toho takřka polovina cizinců. Českokrumlovská informační kancelář KČT obstarala upomínkové předměty a pohlednice. Od července 1947 byla přemístěna do centra města, na náměstí do budovy radnice.

(pj)

Další informace:
Turistika v regionu Český Krumlov