KKK

Bývalé Šumavské muzeum

5. června 1921 se konala v Horní Plané schůze, na které byla veřejnost poprvé seznámena se záměrem založit muzejní spolek a zřídit šumavské muzeum. Ohlas byl příznivý a tak ihned následovaly další kroky. Již 15. července byly hotovy stanovy muzejního spolku a spolku pro národopisnou a lidovou osvětu, které Zemská politická správa v Praze schválila 26. září 1921. Oba spolky pak byly oficiálně založeny 31. října téhož roku. Tím byly splněny základní organizační a obsahové předpoklady pro vznik muzea.

20. července 1922, byla podepsána kupní smlouva na rozlehlý dům č. 115 (bývalý hostinec) s pozemkem, a tím byly splněny nároky na umístění sbírek a jejich veřejné vystavení.

Šumavské muzeum pak bylo slavnostně otevřeno o necelý rok později, 8. července 1923. Postupem doby rozšiřovalo své sbírky. V roce 1942 mělo celkem 16 výstavních místností a exponáty byly umístěny i v chodbách a na schodištích. Jednalo se jak o sbírky přírodovědné, tak z oblasti věd společenských (archeologie, historie, národopis, knihovna a samozřejmě památky na slavného rodáka Adalberta Stiftera). Velmi záslužné bylo zřízení muzejního parku, který přímo navazoval na pietní místo s pomníkem Adalberta Stiftera na Dobré Vodě.

Muzeum ročně navštěvovalo poměrně dost lidí. Například v roce 1935 zde bylo pouze v červnu až srpnu 3 175 návštěvníků a celková roční průměrná návštěvnost je udávána počtem 5 000 lidí. V době II. světové války se návštěvnost snížila na polovinu. V letech 1945 - 1949 bylo muzeum uzavřeno. Přes pokusy o jeho znovuotevření byly nakonec sbírky převedeny do jiných institucí. Valná část je dochována v českokrumlovském muzeu. Vzácná regionální knihovna byla rozdělena a část je v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, část v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově. Řada sbírkových předmětů je využita v muzejních expozicích, ve Stifterově památníku a při krátkodobých výstavách.

(pj)