KKK

Šlechtické znaky v regionu Český Krumlov


Tvrz Drahoslavice u Českého Krumlova, alianční znak Jana Kristiána I. z Eggenberku a Marie Arnoštky z Eggenberku, rozené ze Schwarzenberku Vlastnictví znaku bylo jednou z výsad šlechtických rodů, kterým znak dodával patřičnou prestiž. Kromě znaků významných šlechtických rodů v regionu Ćeský Krumlov, jako byli Rožmberkové, Eggenberkové, Schwarzenberkové či Buquoyové, se zde můžeme setkat i se znaky nižší šlechty. Ty se objevují v architektonických detailech objektů, na náhrobcích a podobně. Znaková znamení nižší šlechty jsou velmi různorodá, obvykle se v těchto erbech objevují zvířata, postavy a předměty nebo jejich části.

Znaky vybraných rodů nižší šlechty v regionu Český Krumlov :

Častolárové z Dlouhé Vsi
Rod Častolárů pocházel původně z jihozápadních Čech. V 16. století získali tvrz Chlum a hrádek Křemže.
Znak: znakovým znamením rodu byl kotouč představující chránič ruky na spodní straně kopí

Vladykové z Křemže

Znak Křemže, původně erb Jana Smila z Křemže

Původ rodu, stejně jako i jeho znak, je odvozen od rodu Bavorů ze Strakonic. V jejich držení byl mj. hrádek Křemže.
Znak: znakovým znamením rodu byla střela, která je v současnosti i znakem Křemže.

Bavorové ze Strakonic, znak

Páni z Michalovic
Původ rodu a jeho znak je odvozen od rodu Markvarticů. Rodové jméno se vztahuje k hradu Michalovice u Mladé Boleslavi. V reginu Český Krumlov vlastnili vladykové z Michalovic hrad Velešín, hrad Sokolčí a tvrz Benešov nad Černou.
Znak: znakovým znamením rodu byl ve čtvrceném erbu stříbrný lev a stříbrno-černé pruhy

Omlenička, barokní kostel z roku 1732, tympanon vstupního portálu se znakem hrabat Nützů a Thürheimů z 1. poloviny 18. století, foto: Lubor Mrázek

Vladykové z Pořešína
Původ rodu i jeho znak je opět odvozen od Bavorů ze Strakonic. V majetku rodu se nacházel hrádek Pořešín. Vladykové z Pořešína působili ve službách Rožmberků či se věnovali církevní kariéře. Rod vymřel roku 1473.
Znak: znakovým znamením rodu byla opět střela.

Pouzarové z Michnic

Znak Beneše z Michalovic

Tento vladycký rod sídlil na tvrzi Michnice.
Znak: Znakovým znamením rodu byla postava rytíře třímajícího v ruce meč.
Rousové z Čemin
Příslušníci tohoto šlechtického rodu působili zejména ve službách Rožmberků. Byli také donátory uměleckých děl, např. dílny Mistra zátoňského, z níž vzešel Votivní oltář z Přední Výtoně, zhotovený na počátku čtyřicátých let 15. století. Na obraze se objevuje znak, který patří zřejmě Janu Rousovi z Čemin.
Znak: Znakovým znamením rodu byla část dřevěného kola.

Višňové z Větřní

..

Tento vladycký rod vlastnil tvrz Větřní a později i tvrz Pasovary. Většina příslušníků tohoto rodu působila ve službách Rožmberků.
Znak: Znakovým znamením rodu byl sud se třemi obručemi.


Další informace :
Šlechtické znaky ve městě Český Krumlov

Zámek Český Krumlov, Znaková chodba, znak pánů ze Švamberka, foto: Lubor Mrázek

(zp)