Elektrická dráha Rybník – Lipno

Základní technické a historické údaje:

Délka: 22,7 km
Rozchod: 1 435 mm
Maximální sklon: 30 promile
Napájecí soustava: původní: 1 200 V ss
po rekonstrukci: 1 500 V ss
Zahájení provozu: 17. 12. 1911
Rekonstrukce: 1951 - 56

Elektrická dráha Rybník - Lipno, vlaková souprava ve stanici Historie :
Ke stavbě elektrické železnice vedla potřeba přepravovat dřevo, jehož byl v okolních lesích dostatek. Dřevo se odjakživa dopravovalo po řekách, ale koryto Vltavy s mohutnými balvany bylo v úseku pod Čertovou stěnou nevhodné pro plavení vorů i polenového dříví. První projekt na stavbu elektrické železnice, která měla tento nedostatek obejít, předložil už v roce 1893 inženýr František Křižík. Tehdy byl jako nereálný zamítnut.

Ke stavbě došlo až později, a tak se dráha Rybník - Lipno, uvedená do provozu 17. 12. 1911 pod názvem "Vyšebrodská elektrická místní dráha", stala poslední místní drahou postavenou na našem území. Akcionáři byli převor kláštera ve Vyšším Brodě, který hospodařil v rozsáhlých lesích v okolí a majitel papírny v Loučovicích. Stavba trvala necelý rok.

Dráha byla původně napájena z vlastní elektrárny v Horním Mlýně u Herbertova, jež byla klášterním majetkem. Zde byla instalována Francisova turbína, pohánějící dvě dynama o výkonu 100 kW při napětí 1 280 V. Při nedostatku vody ve Vltavě přišel ke slovu parní stroj pohánějící dynamo o výkonu 125 kW. Mimo to byla v elektrárně připravena vyrovnávací akumulátorová baterie o kapacitě 148 Ah. Trakční vedení na prostých závěsech bylo umístěno na dřevěných sloupech. Veškeré elektrické zařízení dráhy dodala firma Siemens-Schuckert.

Elektrická dráha Rybník - Lipno, vagón pro přepravu osob

V letech 1951 až 1956 byla železnice modernizována v souvislosti se stavbou lipenské přehrady. V úseku Loučovice - Lipno byla změněna trasa, takže dnes trať končí na levém břehu Vltavy. Dřevěné stožáry byly nahrazeny ocelovými, napájecí soustava změněna na 1 500 V a zřízeny nové napájecí stanice v Rybníku a Vyšším Brodě, kde byla později postavena i nová lokomotivní remíza.

(mk)

Další informace:
Historie železniční dopravy v regionu Český Krumlov
Elektrárna ve Vyšším Brodě