KKK

Běleňská lípa

Nejen lidé mají své osudy. Zajímavý osud má i lípa v Běleni nedaleko Malšína, která je označována za nejstarší lípu v jižních Čechách. Byla prý vysazena kolem roku 1200. V té době stál v nedaleké Zátoni již 150 let klášter, a v místech, kde roste tato lípa, vedla již několik staletí zemská stezka z Vyššího Brodu k "nižnímu brodu" v Zátoni.

Tisíciletá lípa na Běleni, foto: Lubor Mrázek

V rožmberském urbáři z roku 1374 je uváděn Bělenův dvůr, a protože se "rodové lípy" sázely při stavbě základů statku, lze usuzovat, že pravděpodobně také Bělenův dvůr byl založen na přelomu 11. a 12. století. Pod lipou Bělenova dvora tábořila husitská vojska i armády za třicetileté války. Od roku 1518 stávala vedle lípy rychta, přičemž zdejší rychtářství spravovalo mimo Běleně i Zábraní, Brannou a Poustevnu. Za vlády Petra Voka z Rožmberka, když byla lípa stará čtyři staletí, stával kousek od ní Pablův mlýn, a lípu, již mohutnou, bylo vidět i od Lojzova a Synkova mlýna.

V polovině 19. století bylo na Běleni 16 statků a u většiny z nich také nechyběla rodová lípa. Ale Bělenova lípa neměla již tehdy v kraji sobě rovné. Scházeli se pod ní obyvatelé při křtu, svatbě i pohřbu. Od ní také odcházelo při poválečném odsunu 87 německých obyvatel Běleně a pod ní v roce 1946 dorazilo 67 nových dosídlenců, převážně rumunských reemigrantů.

Tisíciletá lípa na Běleni, detail kmene, foto: Lubor Mrázek

Když v roce 1951 lípa o obvodu dvanáct a půl metru po zasažení bleskem vyhořela, zdálo se, že je to její konec. Avšak stalo se něco překvapujícího. Zatímco obec Běleň zanikla, lípa se vzpamatovala a žije dál.

(fs)

Další informace :
Historie regionu Vyšebrodsko
Památné stromy v regionu Český Krumlov
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Malšín
Flóra v regionu Český Krumlov