KKK

Václav Šturm

(1533 - 1601) jezuita

..Po ukončení domácích studií byl Václav Šturm spolu s dalšími nadějnými mladíky vyslán na jaře 1555 do Říma, aby se v tamní jezuitské koleji dále vzdělával pod vedením samotného zakladatele řádu Ignáce z Loyoly. Koncem roku 1558 se Václav Šturm vrátil do Čech, kde se jeho prvním působištěm stala pražská klementinská kolej. Počátkem osmdesátých let byla úspěšně završena složitá jednání o příchodu jezuitů na rožmberské panství. První čtyři vyslanci jezuitského řádu, vedení Václavem Šturmem, dorazili do rezidenčního města rožmberského vladaře Viléma z Rožmberka v roce 1584. Hned po svém příchodu zahájili česká i německá kázání a rovněž se rozbíhala školská výuka. Do roku 1590 otevřeli všech pět tříd úplného gymnázia. Václav Šturm se stal prvním rektorem českokrumlovské jezuitské koleje ( Horní č. p. 154).

(mn)