KKK

Václav z Rovného

(1448 - 1531) přeložit(Rosenberg Chancellor)

Horní č. p. 159, tzv. Kaplanka, foto: Lubor Mrázek Václav z Rovného vstoupil do rožmberských služeb jako písař, který po letech dosáhl postu rožmberského kancléře na dvoře Petra z Rožmberka. V roce 1488 byl českým králem Vladislavem II. Jagellonským povýšen do vladyckého stavu a v roce 1495 jej Petr z Rožmberka propustil z poddanství. Do dějin vstoupil především jako humanistický vzdělanec, sběratel a církevní mecenáš, neboť vybudoval rozsáhlou knihovnu, kterou daroval kaplanům při kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Část této knihovny později přešla do fondu jezuitské koleje (Horní č.p. 154), do prelátské knihovny Jiřího Bílka z Bílenberka, nebo byla uložena v Kaplance ( Horní č.p. 159) či v kostele sv. Víta. Roku 1513 koupil dům v Horní ulici č.p. 159 vedle kostelních schodů a v letech 1514 - 1520 jej nechal nově přestavět pro potřeby svatovítských kaplanů. Se jménem Václava z Rovného jsou spojeny také počátky divadelní kultury v Českém Krumlově. V roce 1497 uvedl na rožmberský dvůr holandského humanistu Jakuba Cantera, který napsal hru Rosa Rosensis, oslavující rožmberský rod. Václav z Rovného též opsal komedii Polixena italského autora Leonarda Bruniho. S jeho jménem se velice často setkáváme také při prodeji a nákupu nemovitostí, což mu přinášelo nemalý zisk, jehož značnou část věnoval sběratelské a mecenášské činnosti.

(mj)