KKK

Tomáš Bavorovský z

(zemřel 1562) kazatel

Rukopis kněze Tomáše Bavorovského z Bavorova Po ukončení studií nastoupil Tomáš Bavorovský úspěšnou dráhu katolického duchovního. V letech 1546 - 1553 si během svého působení na plzeňské faře získal pověst brilantního kazatele. Proto si jej Vilém z Rožmberka, k jehož prvořadým úkolům patřila náprava neutěšených poměrů v českokrumlovské městské škole a faře při kostele sv. Víta, vybral za nového českokrumlovského faráře. Tomáš Bavorovský rovněž nechyběl ani mezi prvními členy obnoveného Literátského bratrstva. Záhy vstoupil do veřejného povědomí především jako skvělý kazatel a nesmlouvavý kritik soudobých poměrů. "Co nyní vsí, co městeček i některá města bez věrných pastýřů a učitelů zůstávají, nemohúce ani dobrých ani zlých pastýřův a kněží míti, tak že mnozí chtějí trpěti, poněvadž dobrých míti nemohou". Příčinu tohoto stavu vidí především v tom, že mnozí duchovní opouštějí kněžské povolání, žení se a stávají se řemeslníky či obchodníky, zatímco se fary dostávají do rukou správcům bez řádného svěcení a mnohdy i mravně nezpůsobilým.