KKK

Petr IV. z Rožmberka

(1462 - 1523) šlechtic

..Nejvýraznější osobností rožmberského rodu na přelomu 15. a 16. století byl Petr IV. z Rožmberka, který v mládí studoval na univerzitě v italské Bologni, kde na něj zapůsobily humanismus a renesance, což se projevilo také přátelstvím s humanisticky orientovaným Václavem z Rovného, rožmberským kancléřem, stavbou první renesanční stavby v Krumlově - kaplanky (Horní č.p. 159) či přestavbami krumovského hradu Oldřichem Pesnitzerem. Stal se také výraznou osobností českého politického života, neboť funkce zemského hejtmana mu zajistila podíl na vládě v jagellonských Čechách a výsadní postavení rožmberského rodu mezi tehdejší českou šlechtou bylo potvrzeno roku 1500 Vladislavským zřízením zemským. Petr IV. rovněž podporoval hospodářské podnikání na svých panstvích, zejména rybníkářství, které se rozvíjelo díky osobnosti Štěpánka Netolického, a těžbu stříbrné rudy v okolí Českého Krumlova. Stárnoucí, bezdětný a psychicky zlomený Petr IV., který se dostával do častých střetů se svými synovci, odkázal značnou část rožmberského panství a majetku příteli Zdeňku Lvu z Rožmitálu, což na straně dědiců vyvolalo nevoli a pozdější spory o rožmberské dědictví.

(mj)