KKK

Paul Gröllhesel

(1785 - 1864) dramatik

Hořický tkadlec Paul Gröllhesel v roce 1816 sepsal s pomocí faráře pašijovou hru Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista - truchlohra o pěti obrazech a jedné předehře Hřích prvních lidí v ráji (Das Leiden und Sterben Unseres Herrn Jesu Christi - ein Trauerspiel in 5 Aufzügen und einen Vorspiele...). Jako podklad mu sloužila tehdy populární kniha kapucínského mnicha P. Martina Cochema Velký život a utrpení Ježíše Krista (Das grosse Leben und Leiden Jesu Christi) a ústně tradované fragmenty starých lidových pašijových her. Paul Gröllhesel shromáždil patnáctičlenné společenství svých spoluobčanů, s nímž novou pašijovou hru nacvičil a od roku 1816 předváděl v předvelikonoční době v hostinských sálech.

Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna vyhnání z ráje, historické foto , foto: J. Seidel

Účinkující hráli bez kostýmů, pouze ve svých svátečních šatech a s jednoduchými rekvizitami. Postupem času zájem o hry vzrůstal, přibývali herci, a od poloviny třicátých let 19. století byla představení výpravnější a kostýmovaná. Původní Gröllheselův text byl sice několikrát upravován, přesto se podle něj pašijová představení hrála až do roku 1887. Gröllhesel se ještě dočkal založení divadelního ochotnického spolku, který po jeho smrti vedl syn Josef. V letech 1887 - 1888 přepracoval Gröllheselův text pašijové hry Josef Johann Ammann a vytvořil tak základ pro další velmi slavnou etapu pašijových her v Hořicích na Šumavě.

(pj)