KKK

Marie Arnoštka z Eggenberku

(1649 - 1719) rozená ze Schwarzenberku, šlechtična

Portrét Marie Arnoštky z Eggenberku, rozené ze Schwarzenberku, kopie obrazu dle de Veerleho, Červený Dvůr (?), 1706, olejomalba na plátně, Stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Stojan Genčev, Praha,1995 Marie Arnoštka se v roce 1666 provdala za Jana Kristiána I. z Eggenberku. Protože se Jan Kristián I. nedočkal z tohoto manželství žádného potomka, přešel veškerý eggenberský majetek po smrti Marie Arnoštky z Eggenberku na její nejbližší příbuzné - Schwarzenberky. Její synovec Adam František ze Schwarzenberku tak získal a ke schwarzenberským panstvím připojil také Český Krumlov, Vimperk, Orlík či Zvíkov. Vytvořili tak nejrozsáhlejší panství v jižních Čechách. Tato kultivovaná žena spolu se svým manželem Janem Kristiánem I. vybudovala dvůr na vysoké kulturní úrovni.

(mj)