KKK

Josef Vlastimil Kamarýt

(1797- 1833) literát a obrozenecký vlastenec

Josef Vlastimil Kamarýt, portrét Narodil se v rodině pekaře ve Velešíně. Za svých studií na českobudějovickém gymnáziu se seznámil s Františkem Ladislavem Čelakovským, který se stal jeho přítelem a v literární tvorbě se vzájemně doplňovali. Jako vlastenecky smýšlející kněz působil v Klokotech u Tábora. Pod silným vlasteneckým vlivem přijal jméno Vlastimil. Ve své obrozenecké činnosti se podobně jako F. L. Čelakovský věnoval sběratelství české lidové poezie a duchovních písní. Své vlastní básně publikoval především časopisecky a almanaších. Dříve než se mohl plně rozvinout jeho literární talent, zemřel ve věku pouhých 36 let.

(mj)