KKK

Jindřich III. z Rožmberka

(zemřel 1412) šlechtic

Jindřich III. z Rožmberka patřil mezi nejvýznamnější představitele svého rodu. Vlády nad rožmberským panstvím se ujal po smrti svého otce Oldřicha I. v roce 1390. V Českém království zastával úřad nejvyššího purkrabího. V době, kdy v Čechách sílily rozpory mezi českou šlechtou a Václavem IV. Lucemburským, se postavil do čela Panské jednoty, která v roce 1394 zajala a věznila Václava IV. Jedním z rožmberských hradů, kde Václav IV. trávil svůj nucený pobyt, byl i Český Krumlov. Také při druhém zajetí roku 1402 byl Václav IV. vězněn na českokrumlovském hradě. Jako výraz protestu pobořil Jindřich III. stavbu královského hradu Kuklova. Po jeho smrti v roce 1412 se ujal správy rožmberského majetku jeho syn Oldřich II. z Rožmberka.

(mj)