KKK

Jiří František August Buquoy

(1781 - 1851) šlechtic, matematik a vynálezce

Po působení na univerzitách ve Vídni a v Praze, kde studoval matematiku, přírodní vědy, filozofii a ekonomii, se od roku 1803 věnoval správě rodového majetku, kde se snažil uplatnit poznatky, které získal během svého studia. V roce 1810 sestrojil parní stroj a snažil se jej uplatnit v praxi. Zejména se věnoval novohradským sklárnám, které měly tradici již od poloviny 17. století. Na základě pokusů vynalezl originální technologii výroby černého neprůhledného skla - hyalitu (1817). Výrobu doplnil také o červený hyalit (1819). V roce 1838 založil přírodní rezervaci Žofínský prales.

(mj)