KKK

Jaromír Hořejš

(1903 -1961) spisovatel, pedagog

Jaromír Hořejš Vlastním jménem František Hořejš. Vystudoval učitelský ústav (1922), byl mimořádným posluchačem FF UK (1929-1931) a Vysoké školy pedagogické v Praze (1931-1934). Učil na řadě jihočeských škol, v letech 1925-1926 ve Větřní a v letech 1926-1930 v Českém Krumlově. Pak odešel do Prahy, kde působil zprvu jako učitel, od roku 1938 do roku 1949 jako redaktor Státního pedagogického nakladatelství. V letech 1949-1950 pracoval v loděnicích, ve sklárně a v porcelánce, od roku 1959 až do odchodu do důchodu opět učil v Praze. Byl autorem próz pro mládež i dospělé, básní, dramat a překladů z angličtiny. Do oblasti regionální literatury patří svou prózou Město pod horami (1930), úsměvným vyprávěním o krásách Českého Krumlova a o jeho obyvatelích. V roce 1944 vydává historický román Muž proti muži, odehrávající se za doby posledních Rožmberků v 16. stol. Hlavními postavami jsou Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a jeho odpůrce hejtman Kryštof. Spolu s J. Bartuškou vydal práci Český Krumlov (1927) a sám vydal v roce 1929 práci Zápas o českou školu v Českém Krumlově.

(hj)